Tehnologija materijala u Šestom Elementu (Changzhou) prezentuje SE1132 - Perfektan antikorozivni aditiva tokom Evropskog premaza za premazivanje 2017.

SE1132 je posebno razvijen za upotrebu u zaštitnim slojevima za zaštitu od korozije za teško korozivno okruženje. Koristeći SE1132, prajmeri su pokazali dramatično povećanje otpornosti na koroziju kada je istraživano u testiranju spreja soli. SE1132 je sada kvalifikovan za sisteme prema 12944: 2007 deo 5. Suva debljina premaznog premaza ekvivalentna je sistemima prajmera bogatom cinkom (sadržaj cinka > 80%). SE1132 sa prajmerima uspešno je primenjen u sistemima za premaze za čelične kulise vjetroelektrana, čelične mostove i kontejnere za pomorski teret.