Velika evropska premaza za šesti element

Zahvaljujemo se svim kupcima koji su se pojavili na našem štandu i razgovarali o potencijalnim aplikacijama grafena u industriji premaza kao što su antikorozivne, elektro provodne prevlake, termo provodne prevlake

IMG_0021.JPG